Vuokrausehdot Xeris Oy

Y-tunnus 3137573-7


Nämä vuokrausehdot korvaavat kaikki aikaisemmin voimassaolleet vuokrausehdot.


Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Xeris Oy:n (y-tunnus 3137573-7) ja vuokralle ottajan välillä.


Vuokralle ottajasta käytetään jäljempänä nimeä Asiakas.


Vuokrausehdoissa sovelletaan aina voimassa olevaa hinnastoa.


1. Ajoneuvon varaus ja ajoneuvon käyttö.


- Ajoneuvon varaus tapahtuu Xeris.fi sivuston kautta tai Xeris Oy:n asiakaspalvelun kautta. Auto on varattu vasta kun Xeris Oy:n asiakaspalvelu on vahvistanut varauksen ja lähettänyt siitä vahvistuksen sähköpostilla. Asiakkaan on täytettävä lainsäädännölliset ja vuokraamon asettamat rajoitukset ajoneuvon kuljettamiseen.


- Asiakkaan on huolehdittava ajoneuvosta kuin omastaan ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen ajoneuvolla ajamisessa ja muussa käytössä. Ajoneuvon vuokraajalla ja kaikilla kuljettajilla on velvollisuus tutustua Xeris Oy:n vuokrausehtoihin ennen ajoneuvon käyttöä sekä hyväksyä ne.


- Jos asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle kuljettajalle ilman vuokraamon lupaa asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki siitä aiheutuneet vahingot. Asiakas on itse vastuussa ajoneuvosta ja sille koituneista vahingoista riippumatta kuka ajoneuvoa kuljettaa vuokrauksen aikana.


- Vuokraamo pidättää oikeuden purkaa sopimus, jos arvioi, että asiakas ei kykene suoriutumaan vuokrausehdoista. Sopimuksen purkamistapauksessa ajoneuvo on palautettava viipymättä.


2. Ajoneuvon tarkistus ennen vuokrausta.


- Asiakas sitoutuu ottamaan 4 valokuvaa autosta ja säilyttämään niitä 30 päivän ajan ja vuokraamon pyynnöstä luovuttamaan ne Xeris Oy:lle.


- Asiakas sitoutuu toimittamaan noutohetkellä kuvan mittaristosta vuokraamolle. Kuvasta tulee näkyä selkeästi polttoainesäiliön tila sekä auton ajettujen kokonaiskilometrien lukema. Toimittamattomasta kuvasta vuokraamo voi laskuttaa asiakkaalta 40€ suuruisen jälkitarkistusmaksun.


- Asiakkaan on ilmoitettava kaikista havaitsemistaan vioista, ellei niitä ole jo erikseen mainittu auton vuokrausilmoituksessa. Ilmoittaminen tapahtuu Xeris Oy:n asiakaspalveluun WhatsApp, Telegram tai Viber- sovelluksien viesteillä, tekstiviestillä, soitolla tai sähköpostin välityksellä, muut ilmoitustavat eivät ole hyväksytty. Xeris Oy:n asiakaspalvelun numero on +358 44 912 9832, sekä sähköposti asiakaspalvelu@xeris.fi


- Asiakas sitoutuu noudattamaan Xeris Oy:n asiakaspalvelun hänelle antamia ohjeita, vaikka niitä ei olisi lueteltu näissä vuokrausehdoissa.


- Asiakas ei saa tupakoida eikä kuljettaa eläimiä irrallaan pakettiautossa, jos asiakas rikkoo tämän vuokrausehdon, hän sitoutuu maksamaan auton siivouksesta aiheutuneita kuluja, siivouksesta veloitetaan kertamaksu 50 euroa.


- Ajoneuvoa ei saa viedä suomen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Ajoneuvolla ei saa osallistua kilpa-ajoon, jääajoon, ajoneuvoa ei saa käyttää toisen ajoneuvon hinauksessa eikä ajoneuvolla saa tehdä opetusajoa. Ajoneuvo on lukittava aina kun et ole sen välittömässä läheisyydessä.


3. Asiakkaan korvausvelvollisuus.


- Asiakas eli vuokralle ottaja on vuokra-aikana ajoneuvon haltija. Asiakas vastaa kaikista maksuista, jotka on omalla käytöllään aiheuttanut, näitä ovat muun muassa: pysäköintivirhemaksut, pysäköintisakot, rikkomusmaksut, tietulli ja ruuhkamaksut.


- Asiakas palauttaa auton ja sen kaikki varusteet, jotka olivat autossa vuokraushetkellä samassa kunnossa, kun ne olivat vuokrauksen luovutushetkenä. Asiakas korvaa rikkoutuneet lisävarusteet ja auton osat erillishinnaston mukaisesti. Jos rikkoutunutta auton osaa tai lisävarustetta ei ole rikkoutumishetkellä hinnastossa auton osa tai lisävaruste ostetaan ja asiakkaalta veloitetaan korjaamon veloittamat työkustannukset ja varaosan hinta. Jos varaosaa tai lisävarustetta ei löydy motonet kaupasta, varaosa hankitaan vuokratun ajoneuvon valmistajan valtuutetulta jälleenmyyjältä.


- Mikäli asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet hän on velvollinen korvaamaan vuokraamolle kaikki avainten katoamisesta aiheutuneet kustannukset kuten lukon vaihdot, uudet avaimet, seisonta päivät ja muut avainten kadottamisesta syntyneet kulut.


- Jos asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi hänen on palautettava ajoneuvon avaimet Xeris Oy:lle määriteltyyn paikkaan määritellyssä ajassa. Jos asiakas ei palauta avainta hän on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton ja sen hetkiset varusteet täydestä arvosta.


- Asiakas on myös vastuussa aiheuttamistaan kustannuksista vuokrauksen jälkeen kuten ajoneuvon auki jättämisestä ja siitä seuranneista kustannuksista, virtaa kuluttavien laitteiden päälle jättämisestä ja sitä kautta auton akun tyhjentymisestä aiheutuneita kustannuksia.


4. Vuokraamon vastuu.


- Vuokraamo on velvollinen luovuttamaan asiakkaalle ajoneuvon sovittuna aikana, jos vuokraamo ei luovuta ajoneuvoa asiakkaalle tai ajoneuvo ei ole käyttökuntoinen asiakkaalla on oikeus alennukseen tai vuokrasopimuksen purkuun. Vuokrasopimuksen purkamisesta aiheutuneet kulut ovat rajattu vuokra-ajasta maksettuun hintaan.


- Korvauksen enimmäisraja on rajattu vuokra-ajan vuokraan. Xeris Oy ei vastaa asiakkaalle koituneista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet viivästyneestä, peruuntuneesta tai puretusta vuokrauksesta, myöskään auton rikkoutumisesta tai muusta teknisestä viasta johtuvaa vuokrauksen keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.


5. Vuokrahinnat ja maksut.


- Vuokralle ottaja maksaa vuokrauksen varauksen yhteydessä kortilla. Tilille tehdään katevaraus varauksen hintaa vastaavalla summalla. Vuokraamolla on oikeus pidättää asiakkaan maksuja ja vakuuksia, jos asiakkaalla on avoinna laskuja vuokraamolle.


6. Ajoneuvosta huolehtiminen.


- Lasinpesuneste ei sisälly vuokraukseen, asiakkaan on itse täytettävä lasinpesuneste vuokrauksen aikana. Lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana lasinpesunesteen on oltava pakkasenkestävää, asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle kustannukset, jotka johtuvat väärän lasinpesunesteen käytöstä.


- Asiakkaan on itse tarkistettava moottoriöljyn tason, jäähdytin nesteen ja rengaspaineiden tasot.


- Asiakas hyväksyy, että ajoneuvo on aina palautettava täydellä tankilla ajomatkan pituudesta huolimatta, jos asiakas palauttaa auton ilman tankkausta, vuokraamo veloittaa 30 euron kertakorvauksen ja polttoaineen hinnan asiakkaalta.


7. Ajoneuvon palautus.


- Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ilmoittamaan paikkaan, jos asiakas palauttaa auton myöhemmin kuin vuokrasopimus päättyy, on hän velvollinen maksamaan Xeris Oy:n hinnaston mukaisen myöhästymis- maksun. Xeris Oy ilmoittaa kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot suoraan poliisille, ajoneuvo ilmoitetaan etsintäkuulutetuksi ja tarvittaessa poliisille luovutetaan GPS paikantimen antamat sijainnit. Asiakas hyväksyy, että auton sijaintia voidaan paikantaa GPS-laitteen avulla vuokrauksen aikana.


- Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole paikan päällä tarkistamassa ajoneuvon kuntoa palautushetkellä. Sen takia asiakas on velvollinen ottamaan 4 valokuvaa nouto ja 4 valokuvaa palautushetkellä (1 kuva per suunta). Valokuvia on säilytettävä 30 päivää mahdollista selvitystä varten.


- Asiakas sitoutuu toimittamaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä valokuvan mittaristosta, josta näkyy selkeästi polttoainesäiliön tila sekä kokonais- ajetut kilometrit. Kuvan toimittamatta jättäminen voi johtaa jälkitarkastuskäynti tarpeeseen, josta vuokraamo voi veloittaa 40€.


- Palautuksen yhteydessä asiakkaan on otettava kuva mittaristosta, auton ollessa käynnissä, että kilometrilukema sekä polttoainesäiliön tila saadaan dokumentoitua yhtiölle. Kuva mittaristosta on toimitettava Xeris Oy:lle joko WhatsApp, Telegram tai Viber- sovelluksen kautta numeroon +358 44 912 9832 tai sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen asiakaspalvelu@xeris.fi


- Ajoneuvo on palautettava Xeris Oy:n ilmoittamalle parkkipaikalle, jos asiakas palauttaa ajoneuvon muualle hän vastaa kaikista vuokraamolle aiheutuneista kustannuksista.


- Asiakas vastaa kaikista syntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat virheellisestä Xeris Oy:n ohjeiden vastaisesta pysäköinnistä.


8. Vuokrauksen peruuttaminen.


- Vuokrauksen peruuttaminen on mahdollista vain Xeris Oy:n nettisivujen kautta. Asiakas voi peruuttaa vuokrauksen maksutta, jos se tehdään viimeistään 6 tuntia ennen vuokrauksen alkamista. Vuokraukset, jotka perutaan myöhemmin kuin 6 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 20 euron käsittelymaksu. Käsittelemme vuokrauksen peruutuksen viimeistään 24 tunnin kuluessa peruutus ilmoituksen saapumisesta. Vuokrauksesta veloitettu summa palautuu asiakkaan tilille 5-10 pankkipäivän sisällä peruutuksen käsittelystä. Hyväksymme vuokrauksen peruutuksen puhelimitse vain, jos nettisivuilla on teknisiä häiriöitä.


9. Riita-asiat.


- Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).


- Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa Helsingissä.


10. Asiakkaan ajo-oikeus.


- Asiakkaalla on oltava vuokratun ajoneuvon kuljettamiseen tarvittava ajo-oikeusluokka ja sen on oltava voimassa koko vuokrauksen ajan. Asiakas hyväksyy, että Xeris Oy voi tarkistaa asiakkaan antamat henkilötiedot, ajoluokan ja ajo-oikeuden voimassaolon. Asiakas myös hyväksyy, että Xeris Oy voi pyytää asiakkaalta tarkentavia henkilöllisyydestä ennen ajoneuvon luovuttamista.